speaker-photo

Alla Kozenko

Certyfikowana nauczycielka
 • Certyfikowana nauczycielka klas podstawowych
 • Nauczycielka szkoły podstawowej w Bezpłatnej Szkole Online dla dzieci z Ukrainy w całej Europie
 • Nauczycielka klas podstawowych w Liceum Akademickim nr 1 we wsi Wiszniewo w radzie miejskiej Buczacz w obwodzie kijowskim.
 • Konsultantka Centrum Rozwoju Zawodowego Pracowników Oświaty w Obszarze Gminy Wiszniewo.
 • Uczestniczka międzynarodowego wolontariackiego mini-projektu "Lekcja dla dzieci z Ukrainy"
 • Ekspert w dziedzinie edukacji w zakresie praktycznego doświadczenia podczas certyfikacji pracowników oświaty.
 • Ekspert edukacyjny w zakresie audytu instytucjonalnego placówek edukacyjnych.
 • Trenerka kreatywności Destination Imagination (Krajowe Centrum "Mała Akademia Nauk Ukrainy").
 • Mówczyni EdCamp (nie)konferencji, platform edukacyjnych i projektów.
 • Autorka webinarów i szkoleń.
 • Autorka lekcji i artykułów w mediach pedagogicznych i prasie.
 • Artystka, autorka prac dla dzieci.