speaker-photo

Celestyna Płuciennik

Wicedyrektor ZSP w Bukowcu

Jestem wicedyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bukowcu oraz nauczycielką języka polskiego. Od wielu lat prowadzę różnorodne innowacje pedagogiczne. W 2018 rok poznałam nauczycielkę ze szkoły z Ukrainy p. Olgę Kulich, z którą nawiązałam współpracę. Od tamtego czasu prowadzę programową innowację pedagogiczną "Jestem mistrzem pióra i coraz lepiej poznaje kolegów z Ukrainy", której celem jest rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych, kształtowanie szacunku do drugiego człowieka oraz zapoznanie uczniów z odrębną kulturą. Od 2017 roku prowadzę Amatorski Teatr Rodziców i Nauczycieli "Gwiazdozbiór".