speaker-photo

Oksana Danylova

Koordynatorka inicjatyw młodzieżowych

Absolwentka wspólnego szkolenia dla nauczycieli z Polski i Ukrainy "Svatka - 2015". Nauczycielka geografii w Liceum nr 144 im. G. Waszczenki. Koordynatorka ogólnoukraińskich i międzynarodowych inicjatyw społecznych młodzieży. Autorka kursu edukacji obywatelskiej "Konsument na rynku usług".