speaker-photo

Olha Kulinich

Ekspertka Ukrainiskiego Centrum Oceny Jakości Edukacji

Zastępca dyrektora ds. pracy edukacyjno-wychowawczej w Liceum nr 1 w Hmelniku w obwodzie winnickim, nauczycielka biologii. Autorka zeszytów dla uczniów z biologii i nauk przyrodniczych wydawnictw "Genesis" i "Pet", od 2012 roku twórczyni podręczników dla nauczycieli. Ekspertka Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Edukacji. Posiada państwowe wyróżnienia: Dyplom Laureata Nagrody Pedagogicznej Rady Najwyższej dla pracowników oświaty 2015 roku, dyplom Wysokiej Izby 2011 roku. Znalazła się w Top 50 Global Teacher Prize Ukraine 2021.