speaker-photo

Valentyna Kushnir

Ekspert Krajowej Agencji jakości edukacji

Dr hab. nauk pedagogicznych, profesor katedry Edukacji Przedszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina). Ekspert Krajowej Agencji jakości edukacji (Kijów, Ukraina). Asystent międzykulturowy, nauczyciel szkoły podstawowej  (Poznań )

11.30 – 12.20 Спільні проєкти

Офлайн Захоплюємось

Integracja dzieci uchodźców z Ukrainy w polskich szkołach: sukcesy i trudności