speaker-photo

Viktoriia Kosyk

Menedżer projektów

Nauczielka, dyrektorka Centrum Konsultacyjnego ds. Edukacyjnych, starsza wykładowczyni Katedry Edukacji Przyrodniczo-Matematycznej i Technologii Instytutu Edukacji Podyplomowej Uniwersytetu Kijowskiego im. Borysa Hrynczenki, menedżerka projektów w Zespole Wspierania Reform Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, autorka podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów nowej Ukraińskiej Szkoły.